Language: EN MM

အတၳိဳပတၱိအက်ဥ္း

ဗုိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

အာဇာနည္ ကိုုးဦးတြင္ အသက္အငယ္ဆံုုးျဖစ္ၿပီး ငယ္နာမည္မွာ ထင္လင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ အစ္ကိုုၾကီးျဖစ္သူ ေအာင္သန္းနဲ႕ အမည္ဆင္တူေစရန္ ေအာင္ဆန္းဟုု အမည္ေျပာင္း ခဲ့သည္။ဗုိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဒုတိယ ဥကၠဌ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ

ေမြးရပ္ႏွင့္ ပညာေရး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ငယ္နာမည္ဟာ ထိန္လင္းျဖစ္ျပီး နက္ေမာက္ျမိဳ႕က ရြာေလးတစ္ရြာမွာ ၾကီးျပင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ပညာေရးဟာ ေဒသဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာစတင္ခဲ့ျပီး သူ႔အစ္ကိုအတုိင္း ေရနံေခ်ာင္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာထူးခၽြန္ျပီး ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ထက္ျမက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ကို ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တန္းတူညီမွွ်ေရးကို ေတာင္းဆိုတဲ့ ဆႏၵျပမွဳေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး သတင္းစာေတြရဲ႕ အာရုံစိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

Portrait of the Rangoon University Student Union in 1936

နုုိင္ငံေရးသမား

ေကာလိပ္တက္စဥ္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမွဳေတြဟာ တည္ဆဲအစိုးရက ဖမ္းမိန္႔ထုတ္ရတဲ့ထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အေရွာင္အတိမ္းေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိခင္မွာပဲ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားသူျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လြပ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ျဗိတိသွ်ကို ျမန္မာ့ေျမမွ ေမာင္းထုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ကေန ခိုးထြက္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္အစိုးရသူလွ်ိဳေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ဘက္မွာ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ ေလ့က်င့္ေပးမွဳကို ရယူျပီးတဲ့အခါ တုိင္းျပည္ကို လြပ္လပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အတြက္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မွဳအတြက္ လမ္းခင္းေပးသလိုျဖစ္ျပီး ကိုလိုနီသမားကို ္ေနာက္ထပ္ကိုလိုနီသမားနဲ႔ လဲလိုက္သလိုျဖစ္သြားေၾကာင္း သူတို႔ရဲ႕အမွားကို ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္က သိျမင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျပီး လြပ္လပ္ေရးေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိသြားခဲ့ပါတယ္။

ေနွာင္းပိုုင္း နုုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳ

ေအာင္ဆန္းဟာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေျမေအာက္လွ်ိဳးခဲ့ရျပီး ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မွဳကို အဆံုးသတ္ဖယ္ရွားဖို႔ ျဗိတိသွ်ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အဆံုးသတ္ျခင္းနဲ႔အတူ ျဗိတိသွ်ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ဖို႔ တာဝန္ယူလိုက္ပါတယ္။ ျဗိတိသွ်မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံက အျပီးအပိုင္ထြက္ခြာတဲ့ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အတြက္ အမွဳေဆာင္ေကာင္စီသစ္ဖြဲ႕ရာမွာ လက္ေထာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။


အာဇာနည္

နိုုင္ငံတစ္၀န္းနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ ဖဆပလဟာ ေထာက္ခံမွဳရရွိလာျခင္းနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရးဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲက အစီစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔အစ္ကို၊ သူ႔ဝန္ၾကီးေတြနဲ႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရပါတယ္။


Portrait of the 1936 Oway magazine's editiorial commitee

မွတ္သားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

  • နာမည္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
  • အလုပ္အကိုင္ - ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
  • ေမြးရက္ - ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၁၅
  • ကြယ္လြန္ရက္ - ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၁၉၄၇
  • ေမြးရပ္ - မေကြး၊ ျမန္မာ
  • ကြယ္လြန္ေနရာ - ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
  • ျမႇပ္ႏွံရာေနရာ - အာဇာနည္ဗိမာန္၊ ရန္ကုန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဒုတိယ ဥကၠဌ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ


ဦးဘခ်ိဳ

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မန္းဘခိုင္

စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးဘဝင္း

ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


သခင္ျမ

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးရာဇတ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း

ေတာင္တန္းေဒသေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးအုန္းေမာင္

ဒုတိယ အတြင္းဝန္ လမ္းပန္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန


ရဲေဘာ္ ကိုေထြး

ဥးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္

]