Language: EN MM

ဒီေန႔ဟာျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားထုလံုးအတြက္အလြန္ပင္အေရးပါေသာေန႔တစ္ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တစ္ကြအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးသြားျခင္း ၇၁ႏွစ္ေျမာက္ ျပည့္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအေၾကာင္း

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အေလးျပဳရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားရံုး (ယခင္ အတြင္းဝန္ရံုး) အတြင္းထဲသို႔ စုရံုးေရာက္ရွိလို႔ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀:၃၇ မိနစ္မွာ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တုိငး္ျပည္အတြက္ အသက္ကိုေပး၍ က်ဆုံးသြားေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝရန္အတြက္ ၂ မိနစ္ၾကာ ၿငိမ္သက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤေၾကကြဲစရာေကာင္းလွေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ အနီေရာင္အုတ္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အလယ္တြင္ တည္ရွိေသာ အတြင္းဝန္ရံုးအတြင္း၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေလသည္။
ဝင္းႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ယခုအခ်ိန္၌ ျပဳျပင္ျပန္လည္ထိမ္းသိမ္းေနေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိလို႔ေနပါၿပီ။ လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူမာ်းေလ့လာၾကည့္ရွုလည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိေနၿပီး ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဦးဆုံးေသာအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခ်ိန္ ၁၉၃၅-၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကာလမ်ား၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ဝန္ႀကီးမာ်းရံုးအတြင္းရွိတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အား အမ်ားျပည္သူမ်ားၾကည့္ရွုေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ (၃) ရက္ဖြင့္လွစ္ျပသေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ဖြင့္လွစ္ျပသေပးေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားရံုးအား လာမည့္ ၁၉ရက္ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ က်ေရာက္မည့္ အာဇာနည္ေန႔၌ အမ်ားျပည္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ဖြင့္လွစ္ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားတစ္ခုအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၇:၃၀ တြင္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ အခမ္းအနားက်င္းပရာ အလံတုိုင္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အလံကိုျဖဳတ္ခ်ကာ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အလံေတာ္ကို လႊင့္တင္ခဲ့ရာ ေနရာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

မွ်ေ၀ရန္     

Share