Language: EN MM

၁၉ ဇူလိုင္

၁၉၄၇

ယခုအခ်ိန္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး သူ႕ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္းသည္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ရရွိလာခဲ့ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ လြမ္းေမြ႕ဆြတ္ပ်ံဖြယ္ ေၾကကြဲစရာေကာင္းလွေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ နံနက္ခင္းအခါဝယ္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အျခားေသာအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ေရးကိုတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေနခိုက္ မသမာသူတို႔၏ လုပ္ၾကံမႈျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရရွာသည္။ ထိုအခင္းျဖစ္ပြားမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း၊ ဦးရာဇတ္၊ သခင္ျမ၊ ဦးအုန္းေမာင္၊ ဦးဘခ်ိဳ၊ မန္းဘခိုင္၊ ဦးဘဝင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ကိုေထြးတုိ႔ က်ဆံုးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ လုပ္ၾကံမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကႀကိဳးကိုင္သူျဖစ္သည့္ ဂ႒ဳန္ဦးေစာအား အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႀကိဳးေပးအဆံုးစီရင္လိုက္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အခ်င္းအရာမ်ားအား ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အျမဲတမ္းေအာင့္ေမ့သတိရ ျမတ္ႏုိးတတ္ေစရန္ ထိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆံုးသြားေသာ ေန႔ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ကို ႏုိင္ငံေတာ္က တရားဝင္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ အာဇာနည္ေန႔ အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။


အာဇာနည္မ်ား


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဒုတိယ ဥကၠဌ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ


ဦးဘခ်ိဳ

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မန္းဘခိုင္

စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးဘဝင္း

ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


သခင္ျမ

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးရာဇတ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း

ေတာင္တန္းေဒသေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးအုန္းေမာင္

ဒုတိယ အတြင္းဝန္ လမ္းပန္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန


ရဲေဘာ္ ကိုေထြး

ဥးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္

ဘ႑ာေရးဝင္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အခ်ိန္က ထုိအစည္းအေဝးခန္းမထဲတြင္ မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ လုပ္ၾကံသူမ်ားထဲမွ ဦးဘညြန္႔သည္ လႊတ္ေတ္ာ၏ ဒုတိယေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဝန္ႀကီးဦးႏု၏ အခန္းထဲသို့ ဝင္ေရာက္သြားရွာေဖြခဲ့ေသးသည္။ ဦးႏုသည္ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ထိုအခင္းျဖစ္ေသာေန႔က ေနမေကာင္း၍ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း တရားေရးစစ္ေဆးေသာအခါတြင္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား သိရွိရပါသည္။

General Aung San & His ministries

General Aung San & His ministries, working on constitution

ထုိလုပ္ၾကံမႈထဲတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပါဝင္ပက္သက္မႈရွိမည္ဟု အမ်ားျပည္သူကယံုၾကည့္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်အရာရွိ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ေနရာႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ ဦးေစာႏွင့္သူ၏အဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ခဲယမ္းမာ်း ပံပိုးေပးခ့ဲရာတြင္ အဓိကပါဝင္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ရဲမာ်းစံုစမ္းရွာေဖြေသာ္ ဦးေစာ၏ အိမ္နံေဘးရွိ ေရကန္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ လုပ္ၾကံခဲ့စဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမာ်းကို ျပန္လည္ရွာေဖြရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ခံတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေလေသာ စစ္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ဘုရင္ခံ ဆာလ္(စ္) ဟူးဘတ္လ္ရန္႔စ္ သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ ဦးႏုအား ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တရားဝင္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

မွတ္သားဖြယ္ အခ်က္မ်ား

အထိန္းအမွတ္ေန႔ - ဇူလိုင္ ၁၉
အမည္ - ျမန္မာ့ အာဇာနည္ေန႔
က်ဆံံုးခ်ိန္- နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္
Fပထမဦးဆံုး က်င္းပေသာ အာဇာနည္ အခမ္းအနား - ၂၀ ဇူလုိင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ (ရန္ကုန္)