Language: EN MM

အတၳိဳပတၱိအက်ဥ္း

သခင္ျမ

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဝန္ႀကီး သခင္ျမသည္ ေရွ႕ေနျဖစ္တလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးက်ိဳးပမ္းမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးေသာေနရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း ၁၉ ရက္ ဇူလိုင္လ အာဇာနည္ေန႔တြင္ လူသတ္သမားတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရေလသည္။


Thakin Mya

သခင္ျမ

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး

ေမြးရပ္ႏွင့္ ပညာေရး

ထံုးဘိုျမိဳ႕မွာ သခင္ျမကို ၁၉၈၇ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတ္။ အေဖဦးဖိုးခ်န္းဟာ သစ္ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အေမ ေဒၚသက္ေလးကေတာ့ သူ႔အသက္ သံုးႏွစ္သားမွာ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ထံုးဘိုမွာ ေက်ာင္းပညာေရးကို စတင္သင္ၾကားစဥ္ကတည္းက သူဟာ ထူးခၽြန္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပစာတန္းသိပၸံကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ကို ၁၉၁၅-၁၉၁၆ ခုႏွစ္မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဘဝမွာတင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြခဲ့ျပီး ပထမဆံုးေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းမွာ ပါဝင္ကာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဳးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ရဲ႕ သပိတ္ေကာင္စီမွာ လက္ေထာက္ဥကၠဌအျဖစ္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန သိပၸံဘြဲ႕ကို ဓာတုေဗဒ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ေန

သခင္ျမဟာ ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ သံုးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒတန္းကို ၁၉၂၆ ကေန ၁၉၂၇ ထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ျပန္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ဥပေဒဘြဲ႕ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေဒၚခင္ညႊန္႔နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ျပီး ဝတ္လံုေတာ္ရအျဖစ္ ဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ဖက္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

နိုုင္ငံေရးသမား

၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာ ဒို႔ဗမာအစည္းအရုံးကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး သခင္ဘြဲ႕ကို ခံယူခဲ့ပါတယ္။ သခင္ျမဟာ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာ သာယာဝတီခရိုင္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးရဲ႕ လက္ေထာက္ဥကၠဥအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရေၾကာင့္ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြခံေနရတဲ့ မတရားမွဳေတြကို အမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားေတြကိုယ္စား ေတာင္းဆိုမွဳေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္းဆိုမွဳေတြကို အစိုးရဘက္က မလိုက္ေလ်ာတဲ့အခါမွာ ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ သခင္အံ့ၾကီးနဲ႔အတူ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏႈတ္ထြက္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွာ သူဟာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာ့လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဘီအုိင္ေအမွာ သခင္ျမဟာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ျဗိတိသွ်အစိုးရကို ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဝန္ၾကီး

၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးကို ဂ်ပန္က ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ အေပၚယံသာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆုတ္ခြာရတဲ့အခါ ေဒါက္တာဘေမာ္နဲ႔ သူ႔အစိုးရဟာ ဂ်ပန္စစ္တပ္နဲ႔အတူထြက္ခြာသြားေပမယ့္ သခင္ျမကေတာ့ မုဒံုမွာ သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဇာနည္

သခင္ျမဟာ ဗမာ့ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကုိ ၁၉၄၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ တည္ေထာင္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ကေန ၁၉၄၇ ထိ ဖဆပလရဲ႕ ဗဟုိအမွဳေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရကာလမွာ ဘ႑ေရးဝန္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္လို႔ သိၾကတဲ့ ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရးအတြက္ အျပီးသတ္ေဆြးေႏြးမွဳကိုလုပ္ဖို႔ ျဗိတိသွ်အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးရာမွာ သခင္ျမဟာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သဘာပတိလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တျခားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရပါတယ္။

မွတ္သားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

  • အမည္ - သခင္ျမ
  • အလုပ္အကိုင္ - ေရွ႕ေနႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးသမား
  • ေမြးရက္ - ေအာက္တုိဘာ ၇၊ ၁၈၉၇
  • ေသဆံုးရက္ - ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၁၉၄၇
  • ပညာေရး - ဘီအက္စီ (ဓာတုေဗဒ ဂုဏ္ထူး)၊ အယ္လ္အယ္လ္ဘီ
  • ေမြးရပ္ - ထံုးဘို၊ ျမန္မာ
  • ကြယ္လြန္ေနရာ - ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
  • ျမႇပ္ႏွံထားရာေနရာ - အာဇာနည္ဗိမာန္၊ ရန္ကုန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဒုတိယ ဥကၠဌ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ ေကာင္စီ


ဦးဘခ်ိဳ

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မန္းဘခိုင္

စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးဘဝင္း

ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


သခင္ျမ

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးရာဇတ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း

ေတာင္တန္းေဒသေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးအုန္းေမာင္

ဒုတိယ အတြင္းဝန္ လမ္းပန္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန


ရဲေဘာ္ ကိုေထြး

ဥးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္