Language: EN MM

အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပခ်က္

၀န္ၾကီးမ်ားရံုုး

အခ်ိန္အစဥ္လုုိက္ ေဖာ္ျပခ်က္


အတြင္း၀န္မ်ားရုံးအေဆာက္အဦးျဖစ္တည္လာပံု

အတြင္း၀န္မ်ားရုံး၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းသည္ ၁၆ ဧက ျဖစ္သည္။
ပင္မအေဆာက္အဦးက အားလံုးေပါင္း ၃ ေဆာင္ ျဖစ္ျပီး ေျမာက္ဖက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ (Council Chamber) ရွိသည္။
၁၈၈၉ ခုနွစ္တြင္ ေတာင္ဘက္ ( ဒါလဟိုဇီ လမ္းဘက္) အေဆာက္အဦးကို စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျပီး ၁၈၉၃ ခုနွစ္တြင္ ျပီးစီးခဲ႔သည္။
ေငြေၾကးအားျဖင့္ ရူပီး ၁၀ သိန္း ကုန္က်၏။
က်န္ေသာ အေရွ႕ဘက္ ၊ အေနာက္ဘက္အေဆာက္အဦး နွစ္ခုျဖစ္သည့္ စပတ္လမ္းနွင့္ ဂ်ဴဒါအီဇီကယ္လမ္း ဘက္ရွိ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၁၉၀၃ ခုနွစ္တြင္ ျပိဳင္တူ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျပီး ၂ နွစ္အၾကာ ၁၉၀၅ ခုနွစ္မွာပင္ ျပီးစီး အေခ်ာသပ္နိုင္ခဲ႔သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ »

ကနဦးအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္

၁၉၀၀ ျပည့္နွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားဆီက အတြင္း၀န္မ်ားရုံး၏ ရံုးအဖြဲ႔တြင္ Chief Secretary က အၾကီး ဆံုးျဖစ္သည္။
Chief Secretary ေအာက္တြင္ အတြင္း၀န္ ၂ ဦး၊ အငယ္တန္း အတြင္း၀န္ ၂ ဦး နွင့္ ရံုးအရာရွိမ်ား စသျဖင့္ ရွိသည္။
၁၉၃၀ အလြန္နွစ္မ်ား တြင္ အတြင္း၀န္မ်ားရုံး၏ ရံုးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ထိပ္ဆံုးတြင္ Chief Secretary ( ၁) ဦး ကေတာ့ ကနဦးအတိုင္းပင္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။သူ႔ လက္ေအာက္တြင္ အတြင္း၀န္ ၇ ေယာက္၊ အငယ္တန္း အတြင္း၀န္ ၇ ေယာက္၊ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ၂ ေယာက္ နွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိ ၄ ေယာက္ စသျဖင့္ လူဦးေရတိုးျပီး ဖြဲ႔ လာခဲ႔၏။
သို႔ေသာ္ ေနာင္ ၁၀နွစ္အၾကာ ၁၉၄၀ အလြန္နွစ္မ်ား တြင္ကား ရံုးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔ စည္း ျပန္သည္။၁၉၄၀ အလြန္နွစ္မ်ား တြင္ အတြင္း၀န္ ၁၀ ဦး၊ ပူးတြဲအတြင္း၀န္ (၃) ဦး ၊ ဒုတိယ အတြင္း၀န္ (၅) ဦး၊ အငယ္တန္း အတြင္း၀န္ (၉) ဦး၊ လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ (၅) ဦး နွင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိ (၇) ဦး ထိ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္း လာခဲ႔သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ »

ဒိုင္အာခီေခတ္

၁၉၂၃ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒိုင္အာခီ အစိုးရ အဖြဲ႔ ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ဒိုင္အာခီ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီ နွင့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ ဟူ၍ နွစ္ဖြဲ႕ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္စီတြင္ -

 • ဘုရင္ခံသည္ ဆာဟာကုတ္ဘတၱလာျဖစ္သည္။
 • ဆာ၀ီလွ်ံဂြ်န္ကိတ္ ( ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး နွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး )
 • ဆာေမာင္ခင္ ( ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး )
 • ေဂ်ေအေမာင္ႀကီး ( သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ) နွင့္
 • M . A ေမာင္ႀကီး ( ပညာေရး၀န္ႀကီး ) တို႔ အသီးသီးပါ၀င္ၾကသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ »

၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္

၁၉၃၇ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္ကို စတင္ခဲ႔သည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္အရ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးေဆာင္ ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ တက္လာခဲ႔သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ( ၃၆ ) ဦး နွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ( ၁၃၂ ) ဦး တို႔ ပါ၀င္သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ »

၁၉၃၉ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ဦးပု ၏ ဒုတိယ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ တက္လာသည္။

ဦးပု၏ ဒုတိယညႊန္ေပါင္းအစိုးရ

 • ဘုရင္ခံသည္ ဆာအာခ်ီေဘာေဒါက္ဂလပ္ေကာ့ကရိန္းပင္ ျဖစ္သည္။
 • ဦးပု (နန္းရင္း၀န္)
 • ေစာဖိုးခ်စ္ ( ပညာေရး၀န္ၾကီး)
 • မစၥတာအိပ္စီခူး ( သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီး)
 • ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္( ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး)
 • ဦးကြန္႔ ( ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး)
 • ဦးေပၚထြန္း ( အခြန္ဌာန၀န္ၾကီး)
 • ဦးဘေဘ ( ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး)

ပိုမိုသိရွိရန္ »

လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳေခတ္

၁၉၄၅ ခုနွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို သိမ္းယူခဲ႔သည္။ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္ က ဆာေဒၚမန္စမစ္ ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔သည္။ Sနို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ထိုအမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ “ဆာေပၚထြန္း” က အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သည္။၁၉၄၅ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံ ၏ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ( ၃၄ ) ဦး ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။
၁၉၄၆ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၈ရက္ေန႔တြင္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပခဲ႔ သည္။
မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေတာ္အစည္းေ၀းပြဲတြင္ သခင္ ထြန္းအုပ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပီး စြပ္စြဲခဲ႔သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္ »

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္

ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမကို ပါလီမန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ႔သည္။ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ တြင္ ဘုရင္ခံ အိမ္ေတာ္တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းသည့္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္သည္။ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန္႔ နွင့္ ဇနီးတို႔ ထြက္ခြါသြားခဲ႔ၾကသည္။
၁၉၄၈ခုနွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ တြင္ သမၼတ စာခၽြန္ ျဖင့္ ပဥၥမ အႀကိမ္ ပါလီမန္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ႔သည္။
၁၉၄၈ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ တြင္ ဖဆပလ အစိုးရ ႏွဳတ္ထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေၾကျငာသည္

ပိုမိုသိရွိရန္ »